Hvad er privat pasningsordning

Som privat børnepasser er jeg godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn i eget hjem. Jeg arbejder som selvstændig, og der skrives pasningsaftaler dirkete mellem forældre og mig som børnepasser. 
Kommunen fører tilsyn, både ved anmeldt samt uanmeldt besøg.

Ærø kommune øger tilskud til privat pasning efter fritvalgsordningen, d.v.s at forældre med små børn, kan vælge at få økonomisk tilskud til en privat pasningsordning, istedet for en plads i den kommunale dagpleje eller vuggestue.
Der ydesv tilskud med op til 75 % af udgiften.

Børn der passes i privat pasningsordning, er ikke opfattet af bestemmelserne om en hel eller delvis friplads, men der gives søskenderabbat, hvis der er søskende i ykommunale institutioner.